Kommuneplan
2013-2024

  

Høring af tilladelse til dræning og medbenyttelse af vandløb i Tømmerup

Kalundborg Kommune påtænker at give tilladelse til etablering af dræn under den planlagte BMX-cykelbane i Tømmerup syd for Tømmeruphallen, på matrikel nr. 19b Tømmerup Kalundborg Jorde. Endvidere påtænkes det at give medbenyttelsestilladelse til at slutte drænet på eksisterende dræn på matrikel nr. 8a, Tømmerup, Kalundborg Jorder. Drænet krydser under Tømmerupvej og løber i nordlig retning på matrikel nr. 4g tilhørende Kalundborg Kommune.

Høringsfrist:

Enhver så måtte have interesse i afgørelsen kan indtil 4 uger fra offentliggørelsen d.d. indgive bemærkninger eller indhente yderligere oplysninger hos kommunen på tlf.: 5953 5266 eller på mail: michael.torp@kalundborg.dk

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies