Kommuneplan
2013-2024

  

Husdyrproduktionen på Ugerløsevej 1c, 4400 Kalundborg

Inddragelse af offentligheden i forbindelse med ansøgning om udvidelse af husdyrproduktionen på ejendommen Ugerløsevej 1c, 4400 Kalundborg

Projektet

Husdyrbruget har en eksisterende miljøgodkendelse fra 2015 til produktion af 1.350 årssøer, 21.000 smågrise (7,3-8,5 kg), 20.000 smågrise (7,3-32 kg) og 800 polte (32-107 kg). Godkendelsen blev givet efter husdyrgodkendelsesloven1)

Der søges nu om godkendelse til udvidelse af husdyrbruget efter § 16a i husdyrbrugloven2). Projektet gennemføres i det eksisterende anlæg og der opføres således ikke nye bygninger i forbindelse med godkendelsen.

Projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Det kan således ikke gennemføres før Kalundborg Kommune har udarbejdet en miljøgodkendelse for det samlede husdyrbrug.

Du kan bidrage med dine bemærkninger

Kalundborg Kommune vil med denne annoncering indkalde idéer og forslag til det ansøgte projekt. I annonceringsperioden fra den 6. november 2018 til 20. november 2018 kan alle der berøres af projektet, indsende ideer, bemærkninger eller spørgsmål til projektet, og/eller ønsker om at få tilsendt et udkast til afgørelsen, når dette foreligger.

Idéer, bemærkninger og spørgsmål kan sendes til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø, Team Natur og Miljø, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg eller på e-mail: dto@kalundborg.dk

Når et udkast til afgørelse foreligger, sendes det i høring hos naboer, berørte parter og andre der har anmodet om det i 30 dage.

Ansøgningsmaterialet vil være tilgængeligt på linket nedenfor.

Ansøgningsmateriale - skema

Ansøgningsmateriale - bilag

Derudover kan ansøgningsmaterialet bestilles telefonisk på 59 53 52 38 eller 59 53 52 47.

1) Lovbek. nr. 1486 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

2) Lovbek. nr. 256 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies