Kommuneplan
2013-2024

  

Forudgående offentlighed - Ansøgning om miljøgodkendelse

Kalundborg Kommune har modtaget ansøgning af 1. oktober 2018 om miljøgodkendelse til genopførsel af AVISTA Oil Danmark Refining ApS, Juelsmindevej 6/18, 4400 Kalundborg.

Ansøgningen omfatter miljøgodkendelse efter listepunkt 5.1.j i godkendelsesbekendtgørelsen*) af nyt procesanlæg hos AVISTA OIL Danmark Refining ApS. Ændringerne vedrører:

Nyt procesanlæg, herunder ny standby heater

12 nye overjordiske tanke

Ny læsseplads med brovægt

Nye køletårne

Utility bygning med dampkedel inkl. skorsten, chiller, kondensatbeholdere, kompressorer og nødgenerator

Brandbekæmpelsesbygning

Transformerstation

Kalundborg Kommune skal i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 17 oplyse om, at enhver har ret til at se og kommentere ansøgningen. Enhver kan inden for 4 uger fra annonceringen af ansøgningen – senest den 5. marts 2019 anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet til afgørelse inden for en frist på 2 uger fra modtagelsen af udkastet.

Anmodningen bedes fremsendt til Kalundborg Kommune, Plan, Byg & Miljø, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg, dto@kalundborg.dk, eller ved telefonisk henvendelse til Team Miljø & Jord, tlf.: 59 53 52 33.

*) Miljø- og Fødevareministeriet bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1317 af 20. november 2018.

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies