Kommuneplan
2013-2024

  

Dispensation til ikke-erhvervsmæssigt hestehold på Højgårdsvej 69, 4400 Kalundborg

Kalundborg Kommune har givet dispensation til etablering af et ikke-erhvervsmæssigt hestehold bestående af maksimalt 4 heste med tilhørende føl op til 12 mdr. på adressen Højgårdsvej 69, 4400 Kalundborg.

Dispensationen er givet i henhold til § 8 stk. 3 i BEK. nr. 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af visse aktiviteter. Kalundborg Kommune vurderer, at projektet kan gennemføres uden væsentlig indvirkning på det omkringliggende miljø.

Afgørelsen kan ses her.

Klage og søgsmålsvejledning.

Afgørelsen er truffet efter miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 8 stk. 3, og kan ikke påklages, jf. bekendtgørelsens § 21.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder.

efter endelig afgørelse, jf. husdyrlovens § 90. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Yderligere oplysninger

Fås ved henvendelse til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg. Tlf.: 59 53 52 38.

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies