Kommuneplan
2013-2024

  

Mølledriften ved Strids Mølle skal genoptages

Kalundborg kommune påtænker at give tilladelse til at Mølledriften ved Strids Mølle genoptages

Møllebygningerne er sat i stand - og ejer ønsker at drive traktørsted og male mel til bagværk mv., der skal serveres i restauranten.

I den forbindelse har Kalundborg kommune modtaget en ansøgning om at genoptage Mølledriften en enkelt formiddag om ugen. Dette skal ske ved at der ledes 200 liter vand pr. sekund fra Møllesøen, der er sammenhængende med Nedre Åmose Å, over møllehjulet i højest tre timer. Vandet ledes tilbage til Nedre Åmose Å nedstrøms møllen.

Udkast til afgørelsen

Bilag 1: Vurdering i forhold til Natura 2000 område

Indsigelser til projektet kan indgives via mail til dto@kalundborg.dk  senest den 17. april 2019.

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk