Kommuneplan
2013-2024

  

Inddragelse af offentligheden i forbindelse med ansøgning om udvidelse af husdyrproduktionen på Sæbyvej 60, 4291 Ruds Vedby

Husdyrproduktionen på Sæbyvej 60

Projektet

Husdyrbruget blev i november 2018 godkendt efter husdyrbruglovens § 16 a. Godkendelsen omfattede hele husdyrbruget inklusiv opførelse af en ny smågrisestald. Der blev samlet godkendt 6.841 m2 produktionsareal til søer og smågrise samt 55 m2 til hestebokse.

Nu ansøges om godkendelse til opførelse af en karantænestald med et produktionsareal på 144 m2 samt en ny gyllebeholder på 3.000 m3. Karantænestalden opføres i forlængelse af den nye smågrisestald, der blev godkendt i 2018.

Det ønskede projekt er omfattet af § 16a i husdyrbrugloven. Projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet og kan således ikke gennemføres før Kalundborg Kommune har udarbejdet en miljøgodkendelse for husdyrbruget.

Du kan bidrage med dine bemærkninger

Kalundborg Kommune vil med denne annoncering indkalde idéer og forslag til det ansøgte projekt. I annonceringsperioden frem til den 8. juli 2019 kan alle indsende ideer, bemærkninger eller spørgsmål til projektet, og/eller ønsker om at få tilsendt et udkast miljøgodkendelsen.

Idéer, bemærkninger og spørgsmål kan sendes til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg eller på e-mail: dto@kalundborg.dk

Når et udkast til miljøgodkendelse foreligger, sendes det i høring hos naboer, berørte parter og andre der har anmodet om det i 4 uger.

Ansøgningsmaterialet vil være tilgængeligt på linket nedenfor. Derudover kan ansøgningsmaterialet bestilles telefonisk ved kontakt til nedenstående.

Ansøgningsmateriale

Bilag til ansøgning

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø på Tlf: 59 53 52 38. Email: dto@kalundborg.dk.

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies