Kommuneplan
2013-2024

  

Kom med dine ideer og forslag til planlægning for større solcelleanlæg

Høringsperiode fra d. 26. maj - d. 21. juli 2020

Ideer og forslag
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gennemføres en ny planlægning for større solcelleanlæg i Kalundborg Kommune. Der skal således udarbejdes et tematillæg til kommuneplanen.
Kalundborg Kommune inviterer nu borgere, foreninger, interesseorganisationer og andre interesserede til at komme med ideer og forslag til den forestående planlægning. Der er udarbejdet et idéoplæg, der præsenterer Teknik- og Miljøudvalgets indledende tanker om emnet. Her kan du bl.a. læse om, hvordan større solcelleanlæg kan indpasses i landskabet, og hvordan det fx er muligt at løfte flere interesser.

Folder til indkaldelse af ideer og forslag 

Idéoplægget offentliggøres her på Kalundborg Kommunes hjemmeside tirsdag den 26. maj 2020.

Borgermøde
Der vil som en del af planprocessen blive afholdt et borgermøde. Der arbejdes på at kunne afholde et borgermøde i forbindelse med denne indkaldelse af ideer og forslag, hvis det er praktisk muligt.
Hold dig orienteret på kommunens hjemmeside for mere information.


Tidsfrist
Kalundborg Kommune opfordrer alle interesserede til at komme med ideer og forslag, så kommunen har et godt grundlag til den forestående planlægning.
Ideer og forslag skal være modtaget skriftligt hos kommunen senest den 21. juli 2020 på e-mail dto@kalundborg.dk 
Skriv Att.: Solcelleplan i emnefeltet
Brev: Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg.

Spørgsmål
Spørgsmål kan rettes til byplanlægger Sebastian Kolby Knudsen, tlf. nr. 59 53 41 08 eller e-mail: sebastian.knudsen@kalundborg.dk 

 

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk