Kommuneplan
2013-2024

  

Husdyrproduktionen på Urhøjvej 12, 4480 Store Fuglede

Inddragelse af offentligheden i forbindelse med ansøgning om udvidelse af husdyrproduktionen på Urhøjvej 12, 4480 Store Fuglede

På ejendommen er der i dag tilladelse til en årlig produktion af 9.200 slagtesvin (30-120 kg).

Beskrivelse af det ansøgte projekt

Der søges om at udvide husdyrproduktionen fra et eksisterende produktionsareal på 1.688 m2 til et produktionsareal på 3.318 m2. Der søges om at opføre en ny stald til slagtesvin, en ny gyllebeholder og en ny fodersilo. Desuden ansøges der om fleksibilitet i produktionen, så der fremover kan produceres både smågrise og slagtesvin i staldene.

Den ansøgte stald har følgende dimensioner:

 • Længde: 60,3 meter
 • Bredde: 35,3 meter
 • Bruttoareal: 2.129 m2
 • Netto produktionsareal: 1.656 m2

Den ansøgte gyllebeholder har følgende dimensioner:

 • Diameter: 38 meter
 • Højde over terræn: 2,5 meter
 • Overfladeareal: 1.136 m2
 • Kapacitet: 5.500 m3

Den ansøgte fodersilo har følgende dimensioner:

 • Diameter: 3 meter
 • Højde over terræn: ca. 9 meter
 • Kapacitet: 30 ton

Alle nye driftsbygninger opføres i tilknytning til eksisterende driftsbygninger og opføres i afdæmpede ikke reflekterende farver. Den nye staldbygning opføres øst for eksisterende staldanlæg og den nye gyllebeholder opføres nord for den nye stald.

Det ønskede projekt er omfattet af § 16a i husdyrbrugloven (Lovbek. nr. 520 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. af 1. maj 2019). Projektet kan således ikke gennemføres før Kalundborg Kommune har udarbejdet en miljøgodkendelse for husdyrbruget.

Du kan bidrage med dine bemærkninger

Kalundborg Kommune vil med denne annoncering indkalde idéer og forslag til det ansøgte projekt. I annonceringsperioden frem til den 17. august 2020 kan alle indsende ideer, bemærkninger eller spørgsmål til projektet, og/eller ønsker om at få tilsendt et udkast miljøgodkendelsen.

Idéer, bemærkninger og spørgsmål kan sendes til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg eller på e-mail: dto@kalundborg.dk

Når et udkast til miljøgodkendelse foreligger, sendes det i høring hos naboer, omkringboende og andre der har anmodet om det i 30 dage.

Ansøgningsmaterialet vil være tilgængeligt på linket nedenfor. Derudover kan ansøgningsmaterialet bestilles telefonisk ved kontakt til nedenstående.

 

Ansøgningsskema

Bilag til ansøgning

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø på Tlf: 59 53 52 38. Email: dto@kalundborg.dk

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk