Kommuneplan
2013-2024

  

Forslag til Lokalplan nr. 573 for ny daginstitution i Svebølle

Kalundborg Kommunalbestyrelse har den 26. august 2020 vedtaget at fremlægge følgende planforslag i offentlig høring i 8 uger. Samtidig offentliggøre

Hvem ejer/bruger antennemast nær Herredsåsen i Kalundborg?

Høring vedr. antennemast på Lerchenfeldvej 59, 4400 Kalundborg     På ejendommen matr. nr. 1act, Ladegården, Kalundborg Jorder, beliggend

  

 Nyheder fra Kalundborg

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk